Bel direct:

+31 (0)43 3 43 76 84

Algemene voorwaarden behandel-overeenkomst

Voetkliniek Sven Iser

Behandelovereenkomst

Bij behandeling door één van onze podotherapeuten of medisch pedicures ontstaat er een behandelovereenkomst. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op, maar niet gelimiteerd tot, de behandelovereenkomst tussen jou en je behandelaar.

Leverings- en betalingsvoorwaarden

 • Je behandeling wordt rechtstreeks gedeclareerd bij je zorgverzekeraar. Indien de behandeling niet of slechts gedeeltelijk wordt vergoed vanuit je verzekering dan ontvang je van Infomedics een (rest)nota.
 • Op de factuur die je ontvangt van Infomedics zijn de betalingsvoorwaarden van Infomedics van toepassing. Voor meer informatie verwijzen wij je naar www.infomedics.nl.
 • Als wij niet rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar kunnen declareren, ontvang je van ons een factuur. De betalingstermijn voor deze factuur is binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Indien je de betalingsverplichting niet nakomt, ontvang je een betalingsherinnering met een nieuwe termijn van 14 dagen. Kom je deze betalingsherinnering ook niet na, dan wordt je dossier overgedragen aan het incassobureau. Alle bijkomende kosten worden aan jou doorberekend.
 • Als je je afspraak met onze behandelaar niet nakomt, behouden wij ons het recht om deze toch in rekening te brengen. LET OP: deze factuur wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 • Als er, na overleg met de podotherapeut, therapeutische hulpmiddelen voor je worden besteld of gemaakt, dan worden deze altijd in rekening gebracht.
 • Je kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte informatie met betrekking tot jouw vergoeding. Als je wil weten of een behandeling vergoed wordt dan kun je dit nakijken in je verzekeringspolis of navragen bij je verzekeringsmaatschappij.
 • Om de juiste zorg te kunnen verlenen werken wij op afspraak. Als je te laat komt kan dit betekenen dat wij niet meer voldoende tijd hebben om de service te verlenen die je van ons gewend bent. Er zal dan een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden.
 • Als je een klacht hebt over je behandeling dan vragen wij dit met desbetreffende behandelaar te bespreken. Komen jullie er samen niet uit dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon, Tom Bronsveld. Mocht de geboden oplossing niet voldoende zijn dan kun je een klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie.
 • Onze podotherapeuten en medisch pedicures verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. De zolen, ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 2 maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
 • Het Nederlands recht is van toepassing op bovengenoemde voorwaarden.

Huishoudelijk reglement

Voetkliniek Sven Iser

Afspraak maken of annuleren

 • Je kunt zonder tussenkomst van de huisarts of medisch specialist een afspraak maken bij onze podotherapeut.
 • Je kunt een afspraak maken aan de balie of via telefoonnummer 043-3437684.
 • Als je voor de eerste keer bij ons komt dan vragen wij naar je Burgerservicenummer. Wij hebben dit nodig om de behandeling bij de verzekeraar te declareren.
 • Indien je onverhoopt toch niet naar de afspraak kunt komen dan willen wij je vriendelijk verzoeken deze maximaal 24 uur voor de afspraak af te zeggen of te verplaatsen.
 • Zeg je je afspraak niet of niet op tijd af dan kunnen wij deze bij je in rekening brengen.

Openingstijden

Maastricht West: maandag tot en met vrijdag 08:45 – 17:00
Club Pellikaan: donderdag 09:00 – 17:00
MC Sint Pieter: vrijdag 09:00 – 17:00

Kwaliteit

Onze podotherapeuten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten.

Tarieven

 • De tarieven voor de pedicure behandelingen vind je hier, bij de balie of kun je navragen bij één van onze medewerkers.
 • De tarieven voor podotherapeutische behandelingen kun je terugvinden in de behandelruimtes van de podotherapeut en op onze website.

Betaling

Voetkliniek Sven Iser werkt samen met Infomedics en declareert rechtstreeks bij je verzekeraar.

Indien je verzekeraar de behandeling niet of slechts gedeeltelijk vergoedt dan ontvang je een factuur over het nog te betalen bedrag. Deze factuur krijg je van Infomedics.

Voor meer informatie over je factuur verwijzen wij je naar www.infomedics.nl.

Vergoeding

Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het correct nakijken van de vergoeding bij je zorgverzekeraar. Je kunt deze info terugvinden in de verzekeringspolis of door contact op te nemen met je verzekeraar.

Hygiëne

Wij hanteren de praktijkrichtlijn Hygiëne en infectiepreventie van de NVvP.

Wij verwachten van alle cliënten dat zij de persoonlijke hygiënische regels in acht nemen en zorgen voor een goede lichaamsverzorging.

Eigendom

Voetkliniek Sven Iser stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan in onze praktijk.

Voor hulpdieren kan een uitzondering gemaakt worden.

Klachtenregeling

Wanneer je een klacht hebt, verzoeken wij je vriendelijk deze bij ons te melden. Wij zullen dan samen op zoek gaan naar een geschikte oplossing. Je kunt hiervoor terecht bij Tom Bronsveld.

In het geval van podotherapeutische behandeling kun je, als je niet tevreden bent met de geboden oplossing, terecht bij de geschillencommissie van de NVvP.

Privacy

Indien gewenst kan er een privacyverklaring overlegd worden.