Bel direct:

+31 (0)43 3 43 76 84

Privacyverklaring zorgconsumenten

Voetkliniek Sven Iser

Verwerking persoonsgegevens

Om goede zorg te verlenen verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hanteren hierbij een strikt beleid en gaan zorgvuldig met deze persoonsgegevens om.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Verzekeringsnummer
 • Geleverde medische zorg
 • Factuurbedragen
 • Nummer identiteitsbewijs
 • Telefoonnummer en eventueel telefoon notities
 • E-mail adres en bijbehorende correspondentie

Waarom verwerken wij bovenstaande gegevens?

 • Om de juiste zorg aan te kunnen bieden;
 • Om contact met je op te nemen;
 • Om met verwijzers jouw dossier te bespreken (indien hier wettelijk extra toestemming voor nodig is, zullen wij dit uiteraard met je overleggen);
 • Voor een juiste declaratie bij de zorgverzekeraar (dit gaat via Infomedics).

Op welke wettelijke basis verwerken wij gegevens?

Wij verwerken je gegevens op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Aan wie kunnen gegevens worden verstrekt?

 • Zorgverzekeraars
 • Medewerkers en stagiaires van Voetkliniek Sven Iser
 • DB Businesscall (telefooncentrale)
 • Infomedics (declaratie van de behandeling)
 • PLT (fabrikant zolen)

Voetkliniek Sven Iser verstrekt alleen de noodzakelijke gegevens die nodig zijn voor een goede dienstverlening.

Controle op Verzekeringsgegevens (COV-check)

Om de behandeling goed te kunnen declareren, doen wij een Controle op Verzekeringsgegevens (COV-check). Deze controle vindt plaats op basis van NAW-gegevens, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN).

Bewaartermijn gegevens

Op basis van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn wij verplicht gegevens 20 jaar, gerekend vanaf de laatste behandeling, te bewaren.

Beveiliging en opslag van gegevens

Gegevens worden online binnen een beveiligde omgeving opgeslagen. Al onze medewerkers en stagiaires zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht met betrekking tot persoonsgegevens. Als wij gegevens verstrekken aan derden dan worden alleen de strikt noodzakelijke gegevens verstrekt die nodig zijn voor een goede dienstverlening.

Inzage van gegevens

Je kunt te allen tijde je eigen gegevens inzien, laten rectificeren of vernietigen (in hoeverre wettelijke regelingen dit toelaten). Om jouw privacy te beschermen kan een dergelijk verzoek alleen op onze locatie aan de Bilserbaan gedaan worden. Nadat wij je identiteit gecontroleerd hebben mag je jouw gegevens inzien. Een eventuele kopie van je gegevens kun je pas ontvangen na het invullen en ondertekenen van een verklaring waarbij je ons vrijwaart van enige aansprakelijkheid mochten jouw gegevens door jouw toedoen kwijtraken of in handen van derden komen.

Klachten verwerking persoonsgegevens

Eventuele vragen of klachten kunnen gericht worden aan onderstaand vertrouwenspersoon.

Voetkliniek Sven Iser
t.a.v. de heer Tom Bronsveld

Bilserbaan 19c
6217 JD Maastricht

t.bronsveld@vksi.nl

Indien gewenst kun je via bovenstaand emailadres ook een afspraak inplannen om vragen en/of klachten te bespreken.

Gegevens derden

BD Business Call
Lage Kanaaldijk 115
6212 NA Maastricht
T: 043-3088430
E: info@bd-businesscall.nl
W: bd-businesscall.nl

Infomedics
P.J. Oudweg 41
1314 CJ Almere
T: 036-2031900
E: via contactformulier op website
W: infomedics.nl

PLT Products
Elektrostraat 2c
7483 PG Haaksbergen
T: 053-5740670
E: info@pltproducts.nl
W: pltproducts.nl

Onze gegevens

Voetkliniek Sven Iser
Bilserbaan 19c
6217 JD Maastricht
T: 043-3437684
E: t.bronsveld@vksi.nl
W: www.vksi.nl

Vertrouwenspersoon: Tom Bronsveld